Innstilling 2022

Til generalforsamlingen i Nelfo Oslo og omegn 2021

Fra valgkomiteen i Nelfo Oslo og omegn:

Ole Christian Skarby, Hako Elektro AS
Christer Løken, Lysglimt Elektro AS
Thomas Kristiansen, Elektrokompetanse AS
 

Valgkomiteen har følgende innstilling til styre for året 2022.

Rolle:

Navn:

Fra selskap:

Velges for:

Styreleder

Øivind Branæs

Røa Elektriske AS

1 år

Styremedlem

Rune Christiansen

LC Elektro AS

2 år

Styremedlem

Lars Kjensli

Bravida Norge AS

Ikke på valg

Styremedlem

Runar Grøttumsbråten

Lefdal Installasjon AS

2 år

Styremedlem

Christian Mo

OneCo Elektro AS

Ikke på valg

    

Varamedlem

Kjetil Prøven

Granitor AS

1 år

Varamedlem

Dag-Harald Myhrer

Elektrofagmannen AS

1 år

Varamedlem

Petter Kleve

Storm Elektro Oslo AS

1 år


En av styrets medlemmer er utvalgsformann i arbeidsutvalget for opplæringskontoret jf vedtektenes § 6.

Styreleder velges for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen, slik at to styremedlemmer er på valg hvert år.

Varamedlemmer velges for 1 år av gangen, jf vedtektenes § 4.

 

Oslo 20.02.2022
På vegne av valgkomitéen
Ole Christian Skarby / Christer Løken / Thomas Kristiansen