Arbeider i høyden

Dette kurset omfatter temaer som arbeider på stige, stillaser og på tak.

Kurset svarer på spørsmål som:

  • Når kan vi bruke stige?
  • Hvor høy kan en stige være før den må festes i toppen?
  • Hvordan skal en stige stilles opp som adkomst til tak?
  • Hvem kan gjøre endringer på et stillas?
  • Hvordan vet jeg om et stillas er godkjent?
  • Hvordan er reglene rundt arbeider på tak?

Kurset er teoretisk og varer i 4 timer, dag eller kveld.