Branntetting

Både Plan og bygningsloven og NEK 400 presiserer at gjennomføringer i brannskiller skal tettes til samme grad av brannmotstand bygningsdelen hadde før man boret igjennom den. Det er i senere tid blitt økt fokus på denne problemstillingen, da håndverkerfirmaer selv tetter etter seg på serviceoppdrag uten at de har tilstrekkelige kunnskaper om valg av rett produkt, hvordan tettingen skal utføres eller dokumenteres.

Etter kurset skal deltakerne være i stand til å lese en brannteknisk tegning, vurdere ulike brannklasser og velge produkter og løsninger for å kunne tette en gjennomføring til riktig grad av brannmotstand og dokumentere denne.

Kurset er Praktisk/teoretisk og varer en dag, eller to kvelder.

Se egen artikkel i fagtidsskriftet Firesafenytt: