Personløfter klasse A, B og C (lift)

Personløfterkurset inneholder opplæring i oppstilling og bruk av tilhengermonterte og selvgående personløftere. Kurset fokuserer på typiske faremomenter ved bruk av disse personløftertypene, samt sikkerhetsdetaljer for å hindre uhell. Vi går også igjennom aktuelle lover og forskrifter.

Etter endt opplæring skal deltakerne være i stand til å vurdere faremomenter i forbindelse med bruk av personløftere og kunne iverksette tiltak for sikker bruk av personløfter klassene A, B og C.

 

Kurset har en teoretisk del og en praktisk del og avsluttes med en test som må bestås før kursbevis utstedes. Varighet er 1 dag.

 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe rundt kurset, eller om du ønsker å delta på et kurs.