Prøvestasjon

Kuben yrkesarena

Prøvestasjon for avlegging av fagprøver innen elektrofaget

Vår prøvestasjon for elektrofag på Kuben yrkesarena ble åpnet i august 2013. Intensjonen er å tilby våre medlems- bedrifter lokaler og fasiliteter der fagprøven kan gjennomføres raskt og effektivt.

Kravet til fagprøven er bredere og mer sammensatt enn før og det gjør at det er vanskelig å gjennomføre en full prøve ute i bedrift. På Kuben (prøvestasjonen) vil en få gjennomført hele fagprøven i løpet av en uke som blir holdt for en gruppe på 12-16 personer. Dette gjelder for elektrikere og telekommunikasjonsmontører.

Ansvar og bedømming av fagprøvene er det prøvenemnder som har ansvar for, dette i tett samarbeid med fylkene.

 

Hvordan gjennomføres fagprøven?

Når du starter på fagprøven, møter du prøvenemnden. På dette møtet går dere blant annet gjennom innholdet i fagprøven, og krav og forventninger prøvenemnda har til fagprøven. Dette gjelder både praktisk utførelse og innlevering av dokumentasjon.
Oppgavene som blir gitt under fagprøven gjenspeiler det som lærlingen forventes å kunne etter læreperioden. Oppgavene blir basert på kompetansemålene i læreplanen og opparbeidet praksis i læretiden, og oppgavene skal prøve kandidaten i følgende:

  • planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • gjennomføring av faglig arbeid
  • vurdering av eget prøvearbeid
  • dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærlingen skal få god nok tid på oppgaven til å kunne vise kvalitet i arbeidet han/hun utfører under fagprøven. Alle hjelpemidlene lærlingen har hatt tilgang på under læretiden kan brukes også under fagprøven.

Etter at prøven er fullført, fylles det ut en prøveprotokoll som Prøvenemnda signerer og returnerer til fylkeskommunen, som gir kandidaten skriftlig melding om prøven er bestått, bestått meget godt eller ikke bestått.

Det gjennomføres ca. 350 fagprøver pr år. Normalt 12-16 kandidater pr uke innen Elektrikerfaget og Telekommunikasjonsmontørfaget.