Medlemmer og medlemskap

Nelfos overordnede mål

Nelfos overordnede mål er å fremme medlemmenes interesser og gjøre det lettere å jobbe i elektrobransjen.

Nelfo skal legge forholdene til rette for at hver enkelt medlemsbedrift har best mulig arbeidsvilkår.

Nelfo Oslo og omegn

Nelfo Oslo og omegn driver utstrakt med kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og informasjonsarbeide for sine medlemmer. Det er for oss et mål å holde våre medlemmer orientert om arbeidsmarked i Oslo og omegn og kunne tilby konkurransedyktige kurs for deres ansatte.

Som medlem i Nelfo Oslo og omegn kan du ta del av et aktivt og godt foreningsmiljø som gir deg fordeler igjennom et nettverk av andre elektroenetreprenører. Vi har blant annet årlige fagreiser (storbytur med faglig påfyll) og generalforsamling hvor vi inviterer medlemmer, familie og andre intressenter.

Formelle fordeler som medlem i Nelfo:

Aktive medlemmer

Foretak som er ansvarlig for gjennomføring av elektroentreprenørvirksomhet innen elektrofagene.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan utnevnes på ordinær generalforsamling etter forslag fra hovedstyret.

Alle medlemmer er direkte medlem av forbundet. På steder hvor det er lokalforening, plikter dog vedkommende å være medlem av lokalforeningen, og kan bare utøve sin representasjonsrett i forbundet gjennom lokalforeningen. Ingen kan være aktivt medlem av forbundet- eller omvendt. Lokalforeningens distrikter bør følge fylkesgrensene, hvis ikke særlige forhold tilsier noe annet.

Alle nye medlemmer plikter å gjennomgå et introduksjonskurs, senest innen to år fra opptaksdato.

Bedrifter hvis karakter kan sies å stride mot forbundets interesser, kan nektes medlemskap. (§22 i Lover for Norges Elektroentreprenørforbund)

Medlemmer i Oslo og omegn

Lurer du på om en bedrift er medlem i Nelfo?
Da kan du bruke søkefunksjonen til Nelfo: Finn medlem.