Kurs i økonomi for ikke-økonomer

Tid: 18 - 19 november

Sted: Fridtjof Nansensvei 19, Majorstuen

(fullført)

Info:

Det er begrenset plass (sett deg på venteliste)
Kurspris 2.495,- inkl. kursdokumentasjon, kaffe og lunsj.
Dette kurset har en pris i markedet på ca kr. 7000,-.
De som melder seg på og ikke møter og avmelding mindre enn 5 dager før kurset, vil bli fakturet med kr. 3000,-.

Parkering: Parkeringshuset Coluseum park eller Frognerbadet.

Program:

Dag 1 Dag 2

08.45

09.00

09.15


10.15

10.25


11.30

12.30


13.45

13.5515.00


- Kaffe og registering

- Åpning av kurset

- Hva er økonomi?

- Hva er økonomistyring?

- Økonomiske styringssystemer

- Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger

Pause

- Alternativkostnad /offerprinsippet

- Kostnadsbegreper

- Kostnadstyper

- Direkte og indirekte kostnader

- Avskrivningskostnader

- Praktisk oppgave

Lunsj

- Hva er et regnskap?

- Forskjellige typer regnskap

- Hvorfor trenger bedriften regnskap?

- De viktigste komponentene i regnskapet

- Balansen

- Praktisk oppgave

Pause

- Endringer i balansen

- Resultatregnskap

- Kontooversikt

- Kontoklasser

- Norsk standard

- Praktisk oppgave

Avslutning dag 1


08.45

09.00

09.1510.15

10.25
11.30

12.30
13.15

13.25
14.30


15.00

- Kaffe

- Kort oppsummering fra første dag

- Mer om postering: balansen

- Mer om postering: resultatregnskapet

- Periodiseringer

- Lover og forskrifter

- God regnskapsskikk

- Praktisk oppgave

Pause

- Regnskapanalyse

- Nøkkeltall for lønnsomhet

- Nøkkeltall for likviditet

- Nøkkeltall for soliditet

- Praktisk analyse av konkrete regnskaper

Lunsj

- Kalkyler og kalkulasjonsprinsipper

- Forskjellige typer kalkyler

- Kostnads-/resultatanalyse

- Nullpunktanalyse

- Praktiske eksempler

Pause

- Hvordan sette opp nyttige budsj?

- Forskjellige typer budsj.

- Salgsbudsjett

- Investeringsbudsjett

- Resultatbudsjett

- Likviditetsbudsjett.

- Praktiske eks.

- Prosjektanalyse

- Kontantstrøm

- Metoder for å analysere prosjekter og investeringer

- Praktisk eks.

Avslutning