Nelfo Oslo og omegn heter nå NHO Elektro Oslo og omegn

Om NHO Elektro Oslo og omegn

NHO Elektro Oslo og omegn er en arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter eller selvstendige avdelinger av foretak som er beskjeftiget med gjennomføring av oppdrag innenfor elektro, automatisering, informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikkfagene, og/eller er beskjeftiget med drift, service, vedlikehold og kontroll innenfor disse fagene.

NHO Elektro Oslo og omegn skal ivareta medlemmenes lokale interesser som lokal arbeidsgiverforening innenfor Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås.

NHO Elektro Oslo og omegn er den største lokalforeningen i NHO Elektro, med ca. 270 medlemmers bedrifter som sysselsetter ca. 6000 fagarbeidere.

 

Lokalforeningen NHO Elektro Oslo og omegn ble stiftet i 1927 under navnet Oslo Autoriserte Elektriske Installatørers Forening (OIE).

 

 

NHO Elektro Oslo og omegn tilbyr kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og informasjon om arbeidsmarkedet i Oslo regionen.

NHO Elektro Oslo og omegn kan tilpasse kursaktiviteter til medlemmenes ansatte i våre lokaler.

 

Som medlem i NHO Elektro Oslo og omegn kan du ta del av et aktivt og godt foreningsmiljø som gir deg fordeler igjennom faglige og sosiale nettverk.

Vi arrangerer faglige seminarer, fagreise, samt kompetansehevende kurs for medlemsbedrifter.

 

NHO Elektro Oslo og omegn har eget opplæringskontor for elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget, med egne vedtekter som holder til i selveide lokaler i Stanseveien.

Medlemsbedriftene sysselsetter i dag ca. 1000 lærlinger som får sin opplæring i våre lokaler i Stanseveien 25.

 

NHO Elektro Oslo og omegn drifter i tillegg fagprøvestasjon for elektrofag som ligger på Kuben Yrkesarena.

 

NHO Elektro er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.