Opplæringskontoret

NHO Elektro Oslo og omegn

Om opplæringskontoret

NHO Elektro Oslo og omegn - Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere opplæringen i medlemsbedriftene. Et hovedformål er å gjøre det lettere for bedriftene å ta inn lærlinger, og å gi undervisning i hele læreplanen.

 

Vår faste opplæring for lærlinger består av:

Introkurs der lærlingene får opplæring i bruk av farlig verktøy, varme arbeider, branntetting, arbeider i høyden, bruk av personløfter og riktig bruk av festemateriell.


I tillegg får lærlingene fire fagsamlinger av to ukers varighet gjennom læretiden, som er rettet mot avsluttende VG3-eksamen.


Vi tilbyr også ulike fagkurs for våre medlemsbedrifter og administrerer fagprøvesenteret på Kuben kompetansesenter.

Mer om oss

Informasjon for lærlinger

Våre fag

Elektriker

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

 

Les mer

liftkurs1.jpg

Telekommunikasjonsmontør

Sentrale arbeidsområder er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg, kabel-TV-nett, radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr tilknyttet nettverkene.

 

Les mer

For lærebedrift

NHO Elektro Oslo og omegn – opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for lærebedrifter i elektrobransjen.

Vi bidrar med informasjon i forhold til opplæringsplaner, regelverk, fagprøver og annet administrativt for medlemsbedriftene, slik at de kan legge best mulig til rette for lærlingene.

 

For bedrift

Aktuelle lenker