Telekommunikasjonsmontørfaget


For å se læreplanen så trykker du på denne linken.

 

Aktuelle arbeidssteder

Som telekommunikasjonsmontør kan du få jobb i offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.

Faget kan deles i følgende områder:

 

Utbygging og drift av bl.a.

  • Telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
  • Telefonsentraler
  • Alarm- og sikkerhetsanlegg

Installasjon og drift av

  • Bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • Lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • Alarm-, sikkerhets- og styringssystemer


Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Videre bør du kunne kommunisere med forskjellige typer mennesker, da det er mye kundekontakt.