Nelfo Oslo og omegns generalforsamling 2021

Saksliste etter lovens § 6:

 

Sak 1: Valg av protokollfører.
Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll.
Sak 3: Årsberetning for siste kalenderår.
Sak 4: Revidert regnskap for siste kalenderår.
4.1 Regnskap for Nelfo Oslo og omegn.
4.2 Regnskap for opplæringskontoret.
4.3 Konsolidert regnskap.
Sak 5: Medlemmene av opplæringskontorets andel av tilskuddsbeløp.
Sak 6: Fastsettelse av kontingent til lokalforeningen.
Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til styre.
Sak 8: Styrets budsjettforslag.
Sak 9: Valg av styre i henhold til § 4.
Sak 10: Valg av leder i Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret.
Sak 11: Valg av delegater til Nelfo S generalforsamling det år det holdes.
Sak 12: Valg av revisor.
Sak 13: Valg av 3 medlemmer til valgkomité(styrets forslag vedlegges).
Sak 14: De forslag som er innkommet til styret i henhold til denne paragrafs fjerde ledd.


Styret
Mars 2021Forslag til behandling av generalforsamling:

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må i følge § 5 (Innkommende saker) være mottatt av styret senest 4 uker før generalforsamlingen og ikke senere enn 20. februar 2022.

Sakspapirer blir sendt ut etter 21. februar ved forespørsel.

Jan Jamessen
Daglig leder
NELFO Oslo og Omegn