Vurderingsskjema for lærling (Lærlingens egenvurdering)

Lærlingens vurdering og statusrapport skal føres i SafirWeb.

Brukernavn og passord blir utlevert på opplæringskontoret.