Om Nelfo Oslo og omegn

Nelfo Oslo og omegn er en arbeidsgiverorganisasjon (NHO) for bedrifter eller selvstendige avdelinger av foretak som er beskjeftiget med gjennomføring av oppdrag innenfor elektro, automatisering, informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikkfagene, og/eller er beskjeftiget med drift, service, vedlikehold og kontroll innenfor disse fagene.

Nelfo Oslo og omegn skal ivareta medlemmenes lokale interesser som lokal arbeidsgiverforening innenfor Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås.

Nelfo Oslo og omegn er den største lokalforeningen i Nelfo, med ca. 270 medlemmers bedrifter som sysselsetter ca. 6000 fagarbeidere.

 

Lokalforeningen Nelfo Oslo og omegn ble stiftet i 1927 under navnet Oslo Autoriserte Elektriske Installatørers Forening (OIE).

 

 

Nelfo Oslo og omegn tilbyr kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og informasjon om arbeidsmarkedet i Oslo regionen.

Nelfo Oslo og omegn kan tilpasse kursaktiviteter til medlemmenes ansatte i våre lokaler.

 

Som medlem i Nelfo Oslo og omegn kan du ta del av et aktivt og godt foreningsmiljø som gir deg fordeler igjennom faglige og sosiale nettverk.

Vi arrangerer faglige seminarer, fagreise, samt kompetansehevende kurs for medlemsbedrifter.

 

Nelfo Oslo og omegn har eget opplæringskontor for elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget, med egne vedtekter som holder til i selveide lokaler i Stanseveien.

Medlemsbedriftene sysselsetter i dag ca. 1000 lærlinger som får sin opplæring i våre lokaler i Stanseveien 25.

 

Nelfo Oslo og omegn drifter i tillegg fagprøvestasjon for elektrofag som ligger på Kuben Yrkesarena.

 

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.